Return to site

HR meetup

Quick scan: talentontwikkeling

In onze Prototype YOU meetup brachten we een diverse groep HR-professionals samen om een beeld te creëren van het huidige landschap van talentontwikkeling binnen organisaties. Wij delen graag onze belangrijkste bevindingen uit de sessie!

Uitdagingen

De deelnemers zagen o.a. onderstaande belangrijke uitdagingen rondom talentontwikkeling:

  • Beslissers zien soms onvoldoende de waarde in van investeren in persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Het effect van deze investeringen blijft moeilijk meetbaar. Investeringen in medewerkers blijven uit wanneer deze niet direct een meetbare, positieve bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat. Talentontwikkeling komt vaak pas in beeld bij reorganisaties. 
  • Functionerings- en beoordelingsgesprekken leveren vaak niet de beoogde waarde en voelen binnen organisaties vaak als een verplicht nummer. 
  • Ambities onder bestaande werknemers zijn vaak onduidelijk, en de ambities van millennials zijn geregeld onbereikbaar/onrealistisch. 
  • Bij talentontwikkeling staat vaak de organisatie nog centraal i.p.v. de werknemer. Medewerkers worden in een rol geforceerd die niet goed past en kunnen vaak enkel kiezen tussen ontwikkelpaden met weinig flexibiliteit voor eigen wil en potentieel. 
  • Focus ligt nog vaak op aandachtspunten in plaats van onbenut potentieel waar de werknemer het grootste verschil mee wil en kan maken.
  • Focus ligt veelal op certificaten met directe relatie tot het werkveld i.p.v. de ontwikkeling van soft skills. Een doorlopende leerlijn voor continue ontwikkeling van medewerkers ontbreekt vaak.

We hebben tijdens de meetup, doormiddel van dotmocracy doorgepakt op 2 thema's

1. Hoe zorgen we dat beslissers inzicht krijgen in de waarde van talentontwikkeling?

Het is belangrijk om beslissers op te leiden in talent management. Geef ze een eigen gebruikerservaring om te beseffen hoe ze dit in de context van hun eigen organisatie op kunnen pakken. Een andere oplossing is bijvoorbeeld om een sessie te beleggen met verschillende stakeholders in de organisatie en kraakhelder in kaart te brengen wat de doelstellingen zijn van talentontwikkeling, inclusief meetbare succes criteria die bepalen wanneer je succesvol bent. Aanvullende ideeën zijn A/B testing met en zonder talentontwikkeling, analyse van exitgesprekken, en kennis delen over de grenzen van de eigen onderneming heen.Add paragraph text here.

2. Hoe maken we beoordelings- en functioneringsgesprekken waardevol en objectief?

Verander de traditionele, jaarlijkse beoordelingscyclus naar een werkwijze waarin in korte perioden samen met de werknemer wordt teruggeblikt naar de gemaakte progressie en vooruit wordt gekeken naar concrete, volgende ontwikkelstappen. Hierbij wordt gewerkt met kleine, haalbare stappen en wordt tijdig bijgestuurd met een veranderende situatie bij de werknemer en organisatie. Daarbij moet ook goed worden gekeken wie beoordeelt en op welke criteria we dat doen. Een onmisbaar ingrediënt van een nieuwe manier van beoordelen; een betrokken medewerker die zelf regie kan voeren op eigen persoonlijke ontwikkeling en hierin wordt ondersteund door een kortcyclisch, expliciete werkwijze en (peer-)coaching als vast onderdeel van het werk.

Heb je aanvullende vragen of opmerkingen voor ons? Laat het ons weten: hello@prototypeyou.nl

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly