Hoe doe jij jouw beste werk?

Onze oplossing voor

meer werkgeluk en welzijn

soepele samenwerking

aantrekkelijke organisatie

In het kort.

Onder onze begeleiding helpen jouw medewerkers elkaar experimenteren richting hun ideale manier van werken én samenwerken. Zo ontdekken zij hoe ze hun beste werk leveren én halen ze nog meer voldoening en geluk uit hun werk!

Wat klanten zeggen

Hoe doe ik mijn beste werk?

Dat was vroeger overzichtelijk. Werken deed je op kantoor tijdens kantooruren. Maar de wereld van werk raast door. De productie-aanpak uit het industriële tijdperk past niet langer op het voornamelijk creatieve kenniswerk van nu. Met onze technologie kunnen we nu altijd en overal werken en na een extra zetje van de pandemie worden hybride werkomgevingen de norm. Waar, wanneer, hoe en hoe lang je werkt is allemaal in beweging. Dat maakt de vraag ‘hoe doe ik mijn beste werk’ een stuk lastiger dan voorheen.

Klaar voor de toekomst?

In hybride werkomgevingen kunnen medewerkers slimmer waarde leveren, maar hoe organiseer je dat op een goede manier? Ook blijkt zorgen voor voldoende verbinding en betrokkenheid een uitdaging. De grens tussen werk en privé vervaagt, leidend tot verhoogde werkdruk en meer uitval. Als mensen niet lekker op hun plek zitten, dan voelt de organisatie die pijn ook. Talent wordt onvoldoende benut of vertrekt.

Met de ‘Great Resignation’ op een krappe arbeidsmarkt verdringen organisaties zich om talent. Jongere generaties verwachten een organisatiefocus op welzijn, en steeds meer organisaties vissen met ‘Work From Anywhere’ aanbiedingen uit dezelfde globale vijver. Actief innoveren naar de beste hybride werkervaring is dus niet alleen nuttig, maar noodzaak. Hoe zorg je voor die aantrekkelijke werkplek waar jouw mensen op een duurzame manier hun beste werk leveren?

Wat is de beste hybride werkervaring?

Helaas. Er is geen one-size-fits-all werkwijze of magische pil. De beste manier hangt af van het type werk, de organisatie én mensen zelf. Ieder mens heeft weer unieke werkbehoeften, energiegevers en – nemers. Hoe dan wel? Geef medewerkers binnen de kaders van de organisatie vrijheid, vertrouwen en mandaat om hun werkervaring zelf vorm te geven. Speel in op individuele behoeften, maar houdt rekening met elkaar als team. Ondersteun een proces van experimenten: wat werkt wel en wat werkt niet? Zo werk je toe naar een gedragen werkwijze die past bij het team, zitten mensen goed in hun vel en presteert de organisatie beter.

Waarom Prototype You?

Wij maken medewerkers regisseur over hun werkervaring via een aanpak met kleine experimenten, terugkerende momenten van positieve reflectie en support van collega’s. Onze aanpak is gebaseerd op beste praktijken uit lean, agile, design thinking en gedragsverandering. We stimuleren goede gesprekken tussen collega’s over werken en samenwerken. Zo ontstaat er meer begrip voor elkaars werkbehoeften, komen verbeterpunten aan de oppervlakte, en helpen medewerkers elkaar actief toewerken richting een ideale werkervaring.

Onze aanpak is actiegericht, peer-to-peer en iteratief. Medewerkers leren met elkaar door te doen en stellen hun koers bij met nieuwe inzichten of situaties. Tijdens deze reis groeien we eigenaarschap, vertrouwen en verbinding in het team. Onderweg leren ze onze manier van denken en doen. Zo kunnen medewerkers blijven schaven aan een ideale werkervaring, ook als wij er niet meer zijn.

Wat kan je verwachten?

Wij begeleiden een team van maximaal 10 medewerkers in één tot drie sessies via een reeks opdrachten richting hun ideale werkervaring. Dat doen we met korte timeboxen, hoge snelheid en energie. We stimuleren interactie tussen medewerkers, delen beste praktijken en na afloop van iedere sessie sturen we inspirerende tips. Deelnemers eindigen iedere sessie met een gefocust actieplan waarmee zij concreet vooruit kunnen. Tussen iedere sessie zitten twee tot vier weken waarin medewerkers aan de slag gaan met hun actieplan. Daarbij zorgt een buddysysteem voor extra commitment en verbinding. De sessies bouwen op elkaar voort en kunnen zowel op locatie als online plaatsvinden. Onze stijl? Praktisch, persoonlijk en met ruimte voor veel plezier!

Het vertrekpunt in sessie 1 is het individu. Medewerkers maken vanuit hun eigen situatie en behoeften een prototype ontwerp van hun ideale werkervaring en een concreet actieplan om daarnaartoe te werken. Sessie 2 verlegt de focus naar het team. We starten met een reflectie, brengen thema’s in het team aan de oppervlakte en komen tot een geprioriteerde lijst met thema’s om met elkaar als team op te pakken.
De afsluitende sessie 3 staat in het teken van veranderen en verankeren. Na wederom een reflectie werken we de belangrijkste thema’s uit het team uit en maken we een plan om de veranderopgave te verankeren in het team.

Welke optie past bij mij?

Kickstart

voor concrete eerste stappen.
1500
 • 1 workshop van 2 uur
 • tot 12 deelnemers
 • buddysysteem
 • digitale templates
 • content na sessie
 • online
 • Ontwerp van ideale werkervaring
 • 1e ervaring met aanpak

Één cyclus

voor een optimaal leereffect.
3500
 • 2 workshops van 2 uur
 • tot 12 deelnemers
 • buddysysteem
 • digitale templates
 • content na beide sessies
 • online of op locatie
 • 1x ontwerp & reflectie op werkervaring
 • volledige ervaring van werkwijze

Programma

voor een mind- en skillset verandering.
6000
 • 3 workshops van 2.5 uur
 • tot 12 deelnemers
 • buddysysteem
 • geprint werkboek
 • content na alle sessies
 • online of op locatie
 • 2+ iteraties ideale werkervaring
 • werkwijze begrijpen en zelf toepassen

Wil je meer weten?

Prototype You 2022 © All Rights Reserved.