Image Alt
Media

Prototype You

interviews

3 inzichten over coachend leiderschap na interviews met talentmanagement specialisten

Voor onze interview serie Prototype You Talent interviewen we diverse personen met kennis over talentontwikkeling. Van coaches tot aan managing partner en CEO’s. Naast specieke en persoonlijke vragen stellen we iedereen een zelfde set aan vragen. Ik sprak in deze interview serie met een twee ondernemers, twee coaches en een gepensioneerde managing partner. Dit zijn de drie inzichten na 5 interviews.

Tip 1. Begin met observeren & luisteren.

Alle 5 zijn het volledig met elkaar eens dat de kracht van managen en coachen van talent start bij observeren en luisteren. Observeren is een laagdrempelige manier om hier meer tijd en aandacht aan te besteden. Cock,  geeft daarbij aan dat dit relatief makkelijk is omdat je makkelijk zelf kan bepalen hoeveel tijd je hier in gaat steken en toch veel kan oppikken en zo je talent kan faciliteren in verdere ontwikkeling. Een mooi vertrekpunt voor het managen van jouw talent dus wanneer je hier nog weinig aandacht of tijd aan schenkt. Dit is nog maar het begin en zeker niet het enige wat je zou moeten doen.

Ga naast observeren ook echt luisteren naar je medewerkers, neem hier de tijd voor en leer wat er speelt. Zowel in werk als privé. Zoals Dominique zegt, heel veel mensen luisteren om te reageren en zijn in hun hoofd al bezig met een antwoord of reactie te formuleren. Hierdoor mis je een deel van de boodschap en waardevolle informatie.

Pak de rust om echt te luisteren en stel open vragen’.

Tip 2. Gesprek aan gaan.

Naast luisteren en observeren is het volgens alle 5 van essentieel belang om het gesprek, open aan te gaan. Thom omschrijft het als ‘Je moet interesse tonen, fascinatie voor de mensen hebben en echt willen weten wie de persoon is. Je moet samen op weg gaan’. Als je dat doet dan krijg je ook ruimte om moeilijkere dingen te benoemen en te bespreken. Dat is in open communicatie belangrijk en waardevol. Het zorgt voor een vertrouwensband. Ook Jasper vindt dit van levensbelang. In open communicatie kan je met elkaar bijvoorbeeld een pad creëren voor de komende twee jaar stelt hij (iets wat wij overigens precies doen in onze methode). Jasper omschreef mooi: ‘Mensen weten niet wat ze niet weten’. Juist door met elkaar het gesprek aan te gaan kan je mensen gaan helpen en faciliteren bij het behalen van ambities en doelen. Zowel binnen hun functie als daar buiten. Ga dus het open gesprek met elkaar aan en denk mee in de ontwikkeling van de medewerker.

Tip 3. Stel je kwetsbaar op.

Wanneer je het gesprek aan gaat, heb je zelf heel veel invloed op de kwaliteit en het verloop van het gesprek. Dus ook wat je terug krijgt van je gesprekspartner. Kwetsbaar opstellen is volgens alle 5 enorm belangrijk in de communicatie. Door jezelf kwetsbaar op te stellen krijg je een veilige en open situatie. Dit creëren wordt gezien als een belangrijke taak van jou als manager. Jouw rol zit hem in het optimaal laten presenteren van je team. Dat kan je doen als je genoeg ruimte en tijd hebt om dit te faciliteren. Naomi zei daarom ook dat je volledig vertrouwen in je team moet hebben. Omdat je dan niet alleen taken gaat delegeren maar ook de verantwoordelijkheden. Je kan het natuurlijk niet allemaal alleen. Spreek je hierin uit naar je team, hoe je dat wil gaan aanpakken en wat je daarvoor van ze nodig hebt. Daarmee stel je je kwetsbaar op en creëer je een open en meer veilige omgeving voor communicatie.

Wanneer je de verantwoordelijkheden niet kan delegeren en te veel zelf gaat doen krijg je ongetwijfeld last van stress. En stress doet wat met je tijds beleving waardoor je denkt geen tijd meer te hebben voor bijvoorbeeld rustig observeren, luisteren en de gesprekken die nodig zijn aan te gaan.

Het is allemaal niet zo ingewikkeld.

Maar je moet hier wel de tijd voor kunnen en durven te nemen. Het is als leidinggevende of coach wel jouw rol om het team optimaal te laten functioneren. Jouw prioriteit zou moeten zijn het delegeren van taken en vertrouwen zodat jij de tijd en ruimte hebt om het talentontwikkeling in je team verder te faciliteren.

‘Het 5 minuten functioneringsgesprek’

Tip vanuit Prototype You in lijn met deze 3 inzichten, ‘het 5 minuten functioneringsgesprek’:            

Een mooi vertrekpunt om meer inzicht te krijgen in jouw team, en daardoor ze beter te kunnen faciliteren in hun ambities en uitdagingen is ‘het 5 minuten functioneringsgesprek’. En dan niet 1x per jaar natuurlijk. Hoe het werkt?  Ga met ieder teamlid elke maand (vaker mag ook!) een rondje wandelen of een koffie drinken. Dit gesprek is een agenda loos gesprek waarbij de medewerker het onderwerp van het gesprek bepaald. Al kan je zelf natuurlijk ook de nodige vragen stellen, maar begin altijd met de vraag: ‘Waar wil je het over hebben?’.

Het kan gaan over uitdagingen op werk, in privé. Ambities die deze persoon heeft of gewoon over het weer. Puur alleen al het kleine stukje aandacht geven, daar bereik je al voldoende mee. Na een aantal van dit soort gesprekken zal je merken dat de waarde en inhoud van de gesprekken steeds beter worden.

Het spreekt voor zich dat niet elk gesprek precies 5 minuten moet of mag duren, soms zal een gesprek meer tijd verdienen of nodig hebben. Houd daar dus ook een marge voor in je agenda wanneer je deze gesprekken er in zet.

 

Ken je iemand die we niet mogen missen in onze Prototype You Talent interview serie?  Laat het ons weten via hello@prototypeyou.nl

Wil je alle interviews bekijken? Check ons Youtube Kanaal.