De weg naar goed werkgeverschap: directeur Nardo Veldhuijzen van de Careflex Zorggroep

Wouter Smeets

Wouter Smeets

Oprichter Prototype You

Goed werkgeverschap. Hoe doe je dat? Ik sprak erover met Nardo Veldhuijzen, directeur Careflex zorggroep en een Great Place To Work en tevens derde bij de verkiezing voor Best Workplace grote bedrijven. Een eerste tip van de sluier:
“Een focus op eigen regie, jezelf kwetsbaar opstellen en een persoonlijke aanpak.” Meer weten over Nardo’s “geen woorden, maar daden” aanpak richting werkgeluk? Lees dan snel verder.

Kan je wat meer vertellen over Careflex zorggroep? Wat maakt het zo'n mooi bedrijf om voor te werken?

In de zorg heb je de cure en de care. Met Careflex Zorggroep zijn we werkzaam in de care, dus wij zijn bijvoorbeeld niet werkzaam in ziekenhuizen. Binnen de care heb je allerlei verschillende soorten zorgverlening waaronder complexe zorg met allerlei gradaties in gedrag. Wij zijn actief in de sectoren ouderenzorg, psychiatrie, jeugdzorg en gehandicaptenzorg.

De instelling heeft een zorgplicht. Als ze zorg tekort komen, zorgen wij hiervoor. Dit kan zijn vanwege expertise of vanwege kwantiteit. Wat ons daarbij uniek maakt is dat wij tussen de instellingen en uitzendbureaus in zitten. We stellen namelijk niet enkel professionals ter beschikking, maar houden leiding en toezicht over onze professionals. Wij hebben het model daarin dus omgegooid en nemen de verantwoordelijkheid van de zorg over van de instelling, als onderaannemer. Dat is een uniek concept in de zorg. Geen woorden, maar daden, zeg ik als getogen Rotterdammer.

Zelf vind ik bouwen aan Careflex zo mooi omdat het echt gaat om mensen helpen, een missiegedreven organisatie. Daarnaast wist ik al vanaf m’n 11e dat ik ondernemer wilde zijn!

Ik lees bij Careflex: "Samen de wereld een beetje beter, makkelijker en leuker maken." Hoe doen jullie dat? En hoe vertaalt dat zich naar medewerkers?

Wij willen het leven van de cliënt makkelijker maken. Wij geloven sterk dat we soms te moeilijk denken in dit land. Zeker bij ingewikkelde cliënten is er teveel planvorming. Focus gewoon op de beste zorg vandaag. Doe het vandaag en dan morgen weer!

De beste zorg leveren kan alleen als je de beste mensen hebt. En voor de beste mensen moet je de beste werkgever zijn. Dat betekent niet dat je iedereen het beste betaalt, het zit vooral in de hele keten van beleving. Je moet medewerkers binden en boeien. En dat begint bij het feit dat je een dienstverband ziet als een beleving.

Wat betekent goed werkgeverschap voor jou?

Onze bedoeling is werkgeluk creëren. Kijk, iedereen die hier komt werken, is goed in z’n werk. Wij hoeven mensen niet te vertellen hoe ze hun werk moeten doen. Wij willen dat zij zich zo zorgeloos mogelijk bezig kunnen houden met datgene wat ze leuk vinden en waar ze in uitblinken: de beste zorg leveren.

Wij halen daarom zoveel mogelijk zorgen weg. Op het gebied van veiligheid, uren maken, mobiliteit. Dan ervaren medewerkers meer rust en energie. Het verzuim vermindert. En zet je een extra stap voor jouw mensen, dan zetten jouw mensen ook een extra stapje voor jou.

Wat is een essentieel ingrediënt van goed werkgeverschap?

Eigen regie, want zelfbeschikking en een verlangen naar autonomie, dat zit in ieder mens. Maar in de zorg halen we dat nou juist meestal als eerste weg. Dat is bij ons anders. Bij ons geeft de medewerker bijvoorbeeld altijd akkoord bij werktijden. Alles gaat op basis van vrijwilligheid en eigen regie, maar geen vrijblijvendheid. Als we een afspraak maken, dan gaan we er ook voor. We beloven immers zorg aan een cliënt.

Overigens gaat iedereen weer anders om met eigen regie. Sommige mensen pakken dat heel natuurlijk op, maar niet iedereen kan dat direct. Daarom coachen wij medewerkers hier ook in. Neem bijvoorbeeld loopbaanontwikkeling. We zien ontwikkeling als een onmiskenbaar onderdeel van jouw loopbaan als zorgverlener. Je moet daarom jaarlijks een aantal trainingspunten halen, maar mag zelf kiezen welke trainingen dat zijn. Als je daar niet uitkomt, kan je daar samen met een coach naar kijken die in dat geval sturing en houvast biedt.

Hoe laten jullie je mensen hun werk-privé balans vormgeven?

Mensen bepalen bij ons zelf hoeveel en wanneer ze werken. Werk plannen rondom de belangrijke momenten in je leven! Dat mensen zelf hun privé-werk balans volledig mogen beheren, dat betekent niet persé dat die op orde is.

Er is namelijk altijd meer zorg dan mensen. In de zorg werken intrinsiek gemotiveerde en enorm betrokken mensen die de druk voelen om meer te werken. Ik moet het doen, anders doet niemand anders het, is regelmatig de gedachte. Mensen in de zorg hebben vaak een sterk moreel appel.

Dus coachen wij de mensen die dat nodig hebben en helpen wij met de balans. Het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor vervanging, waarbij niemand wordt verplicht om te werken. Maar moeilijk is dat wel, want iedereen helpt natuurlijk vooral en het liefst de cliënt.

Wat zijn op dit moment jullie grootste ‘people & culture’ uitdagingen binnen Careflex Zorggroep? Hoe werken jullie daar nu aan?

Een persoonlijk benadering van mensen. Dat is zo waardevol. Mensen verrassen met persoonlijke attenties, zodat zij zich gezien en gewaardeerd voelen. Inmiddels zijn we gegroeid naar 750 medewerkers. De grootste uitdaging is om persoonlijk te blijven en niet dingen te organiseren die te algemeen worden. We werken daarom met een cellenprincipe. Acht kleine Careflex cellen met 100 mensen en aan het hoofd een clustermanager. Op dat niveau organiseren we dingen, zodat mensen elkaar kennen en je niet altijd dat massale gevoel hebt. Keerzijde is wel dat die clusters weer op eilandjes kunnen zitten. Daarom moet je zowel binnen als tussen clusters blijven praten en elkaar blijven zien.

Welke eerste stap kunnen organisaties direct zetten richting goed werkgeverschap?

Stel jezelf kwetsbaar op. Durf fouten toegeven. Geef het ook toe als iets (nog) niet weet. Uiteindelijk ben je zo goed als de mensen om je heen. Maak daar gebruik van en ga het gesprek aan: hoe kan ik een betere werkgever zijn? En als mensen de moeite nemen en de moed hebben voor een vraag of feedback: nooit affakkelen. Biedt altijd een veilige ruimte en geef altijd een reactie. Altijd!

Is er iets wat je nog graag zou willen delen?

Wees als organisatie altijd eerlijk en authentiek. Speel geen spelletjes. En als je er een keer naast zit. Geef dat dan gewoon toe en kom daar ook op terug. Daarnaast, goed werkgeverschap als marketingtool… Daar wordt doorheen geprikt. Zorg er dus voor dat wat je zegt en doet op één lijn ligt. Daar begint het mee.

Deel dit artikel

Wil je ook stappen zetten naar goed werkgeverschap?

Prototype You 2022 © All Rights Reserved.