De weg naar goed werkgeverschap: Jorieke Levink van Moneybird

Wouter Smeets

Wouter Smeets

Oprichter Prototype You

Goed werkgeverschap, zelforganisatie en werkgeluk. Hoe doe je dat? Ik sprak erover met Jorieke Levink, bevlogen organisatiespecialist bij Moneybird, en een Great Place To Work! Dat deed ik trouwens net voor haar bruiloft. Moneybird zorgde voor een prachtig gebaar en betaalde haar trouwjurk. Over een mooi voorbeeld van goed werkgeverschap gesproken!

Wat vind je tof als organisatiespecialist bij Moneybird?

Ik vind het heel mooi om mensen in hun kracht te zetten en het sneeuwbaleffect dat dat teweegbrengt! Je helpt de één en die helpt weer een ander. Daar krijg ik enorm veel plezier van! Daarnaast vind ik het gaaf om vanuit een blanco vel aan de slag te gaan. Dingen vanaf scratch opzetten. Ik heb geen typische HR-opleiding of -functie gehad. Ik werk dan ook niet vanuit een bepaalde standaard, maar luister echt naar de mensen: wat hebben zij nodig? Dat is altijd het belangrijkste!

Geen managers in de praktijk. Hoe werkt dat?

Wij zien dat mensen echt opbloeien als zij de vrijheid krijgen hun werk op hun eigen manier vorm te geven. Zo ook bij mij.

Als softwarebedrijf moet je flexibel werken en snel schakelen. Daarom plannen wij in cycli van 8 weken. Als je langer vooruit plant, beperk je goede nieuwe ideeën die door het jaar heen ontstaan. Ik kreeg een blanco vel en vertrouwen voor de cyclus. Eerder wachtte ik toch altijd op een manager die de knoop doorhakt, maar nu voelde ik mandaat en eigenaarschap om zelf aan de slag te gaan.

Wel blijft het natuurlijk altijd belangrijk om mensen mee te krijgen. Wij werken volgens “vraag niet om toestemming, maar vraag om advies en hak daarna zelf de knoop door.” We werken op basis van consent en niet op basis van consensus.

Hoe maak je de overstap van hiërarchie naar zelforganisatie?

Ten eerste moet beslissingsbevoegdheid bij de mensen in de organisatie worden belegd en moet er transparantie zijn. Mensen moeten worden geholpen om goed doordachte keuzes te kunnen maken.

Het is voor de directie niet genoeg om eigenaarschap in de organisatie beleggen, ze moeten ook een statement maken! Zo hebben wij geen overwerkcultuur en werken de eigenaren ook 32 uur. Er zijn geen rare blikken als iemand om 3 uur naar huis gaat, of thuis werkt. Door het goede voorbeeld te geven, voelen de mensen in de organisatie de vrijheid dat ook te doen.

“My job is to spread happiness around the office.” Waarom is dat zo belangrijk? En hoe doe je dat?

Als mensen lekker in hun vel zitten, heeft dat een positief effect op de organisatie! Dat doe je door heel goed te luisteren naar wat de mensen in de organisatie nodig hebben. Belangrijke thema’s op dit moment zijn ‘verbinding in de organisatie’ en ‘collega’s leren kennen’. Daarom hebben we het komende half jaar een aantal mooie dingen gepland voor teambuilding!

Hoe laten jullie je mensen hun werk-privé balans vormgeven?

Goed voorbeeld doet goed volgen. Vanuit alle lagen van de organisatie. We merken vooral dat mensen die starten nog veel om vragen. Wij geven dan vaak aan: “Dat kan jij het beste inschatten.” Soms zien we dat mensen vanuit bevlogenheid overal betrokken willen zijn, verantwoordelijkheid nemen en dan ook vergeten vakantie te nemen. Dan gaan we actief het gesprek aan, zodat mensen niet opbranden.

Hoe ga je daarin om met conflicterende belangen tussen individu, team en organisatie?

Wij zijn voor een eigen indeling, maar er moet natuurlijk balans zijn. Het is de ene keer geven en de andere keer nemen. Als je maar het gesprek aangaat met elkaar. Als je als individu het commitment naar het team niet na kan komen, is er een feedbackcultuur die dat aan de oppervlakte brengt. Met het oogpunt om er voor elkaar te zijn en het team te helpen.

Wat zijn op dit moment jullie grootste ‘people & culture’ uitdagingen binnen Moneybird? Hoe werken jullie daar nu aan?

Nu de organisatie groeit, werken we met meer structuur, omdat mensen daar behoefte aan hebben. Wel nog steeds zonder managers! We sturen vooral op meer helderheid wat er wordt verwacht van teams en rollen.

De grootste uitdaging is die nieuwe organisatiestructuur neerzetten zonder de autonomie van onze mensen teniet te doen. De organisatie leunt nu nog op eigenaren, maar wat als die op den duur iets anders willen? Voor de ‘hoogover’ strategie zet het bestuur de lijn uit met inspraak vanuit de hele organisatie, de inhoudelijke invulling laten we vrij aan de teams!

Deel dit artikel

Wil je ook stappen zetten naar goed werkgeverschap?

Prototype You 2022 © All Rights Reserved.