Image Alt
Media

Prototype You

Klantverhaal: medewerkerstevredenheid en ontwikkeling bij T-Mobile

Hoe medewerkerstevredenheid omhoog schoot door aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

Directeur Egbert en innovation driver Raoul bouwen binnen T-Mobile aan een innovatieve afdeling B2B Development & Innovations. Enthousiaste medewerkers die nieuwsgierig zijn naar klanten zijn hierbij de sleutel tot succes, stelt Egbert. Raoul kende Prototype You uit een vorige opdracht en wist dat er een goede aansluiting op de innovatie mindset zou zijn.

In een reeks programma’s hielpen we ongeveer 30 medewerkers regisseur worden over hun persoonlijke ontwikkeling. Daarin ontwikkelden medewerkers met kleine experimenten, momenten van reflectie en hielpen medewerkers elkaar groeien in ontwikkeling en werk. Voor meer zelfinzicht, heldere ambities en om een nog betere professional te worden.

Het resultaat mede na onze programma’s: een significant hogere score op onder andere het gebied van medewerkerstevredenheid en lovende kritieken van deelnemers zoals Jeroen, Judith en Femke:

“Voor het eerst in mijn leven heb ik echt een goed zelfbeeld.”

“Op een innovatieve, intuïtieve en agile manier ga je aan de slag met je eigen ontwikkeling.”

“Ik dacht dat ik ondertussen wel alles had gezien op het vlak van persoonlijke ontwikkeling, maar dit is echt anders. Beter anders.”

Nieuwsgierig naar het gehele verhaal?

Lees dan snel verder over onze ervaringen bij T-Mobile.

De vraag van T-Mobile

Ontmoet Egbert Kroon, directeur van de afdeling B2B Development & Innovations binnen T-Mobile. Zijn afdeling is relatief nieuw, werkt met een nieuwe structuur, een nieuw management team en is ruim 30 medewerkers sterk. Egbert wil een afdeling neerzetten die leidt in innovatie en bijdraagt aan een onderscheidende organisatie. Zijn overtuiging:

Mensen maken het verschil.

Kerningrediënten voor de transitie naar een onderscheidende organisatie zijn volgens Egbert nieuwsgierigheid, plezier en een innovatiemindset.

Hij ziet graag dat de afdeling nieuwsgieriger wordt. Nieuwsgieriger naar klantproblemen, klantbeleving en meer klantgericht werkt. Minder luisteren naar andere afdelingen en meer in gesprek met de klant! En die nieuwsgierigheid, stelt Egbert, die begint bij nieuwsgierigheid naar jezelf. Nieuwsgierigheid naar je eigen talenten en ambities.

Ook ziet Egbert plezier op de werkvloer als een voorwaarde voor succes. Enthousiaste medewerkers die goed op hun plek zitten, zijn van grote waarde voor de klant én voor de eigen organisatie. Hij ziet persoonlijke ontwikkeling daarom ook als iets wat je altijd moet doen, waar je altijd aan kunt werken.

Daarbij was de fusie tussen T-Mobile en Tele2 een uitgelezen kans om mensen naar hun ontwikkeling te laten kijken. Hij zocht naar een “non-invasieve methode” voor persoonlijke ontwikkeling. Een plezierige, frisse aanpak waarin medewerkers ook op een andere manier met elkaar in contact komen. En één waarbij de medewerker zelf de regie pakt, zelf de koers bepaalt.

Daarnaast wil Egbert binnen zijn afdeling ook de innovatiemindset voeden. Medewerkers die kleine experimenten uitvoeren in hun werk om zo onderscheidend te blijven voor klanten. Hij heeft daarom eerder Raoul van Neer aangesteld als innovation driver, om hem en de afdeling te helpen de innovatiegedachte en -processen verder te versterken. Vanuit een vorige opdracht kent Raoul precies de organisatie die goed kan helpen bij de wensen van Egbert: Prototype You.

Prototype You is persoonlijke ontwikkeling op een innovatieve manier, stelt Raoul. Het is een duidelijke stap-voor-stap en iteratieve aanpak voor persoonlijke ontwikkeling waarin medewerkers leren en ontwikkelen met kleine persoonlijke experimenten. Die aanpak voor persoonlijke ontwikkeling sluit naadloos aan op het innovatieproces dat wij opzetten in onze afdeling.

Onze aanpak

Om invulling te geven aan de behoefte en uitdagingen van deze afdeling zijn we gestart met een reeks Deep Dive Programma’s voor de medewerkers én managers van de afdeling B2B Development & Innovations. Met een mix van groepssessies (op locatie en online), ondersteunende 1-op-1 coaching, en inspirerend werkmateriaal gaan medewerkers aan de slag met hun persoonlijke ontwikkeling. Hierin groeien medewerkers vanuit persoonlijke ambities, talenten en uitdagingen. Hoe zagen deze programma’s voor persoonlijke ontwikkeling er uit?

Aan de basis staan ons zes-stappen iteratieve leerproces, dat is gebaseerd op beste praktijken uit innovatie, didactiek en peer-to-peer samenwerking.

Hierin staat de medewerker centraal in een persoonlijk leerproces. Medewerkers worden regisseur gemaakt over hun ontwikkeling en bepalen zelf de richting.

De nadruk ligt op het bouwen van eigenaarschap, zodat de medewerker vanuit intrinsieke motivatie écht en duurzaam aan de slag gaat met persoonlijke ontwikkeling.

Er wordt gewerkt in korte leercycli, zodat medewerkers worden geïnspireerd om met kleine acties in beweging te komen, regelmatige reflecteren en met nieuwe inzichten kunnen bijsturen. De nadruk ligt daarbij op leren door te doen: met kleine experimenten ontwikkelen op de werkvloer.

De medewerker voert dan wel zelf regie, maar staat niet alleen. Sterker nog, in de programma’s bouwen medewerkers een support-systeem met o.a. een buddy en andere vertrouwelingen waarmee zij sneller en betere stappen zetten in hun ontwikkeling.

Daarbij staat de aanpak in het teken van lean leren. Dus niet alles tegelijkertijd, maar met focus op wat er echt toe doet. Zodat medewerkers concrete stappen zetten op voor hun bepalende persoonlijke ontwikkelthema’s.

Tenslotte ligt de nadruk in de programma’s ligt op het voeden van een groei- en leermindset waarmee de medewerkers na afloop van het programma de handvatten en tools hebben om zelf – en met het gebouwde support systeem – continu kunnen blijven leren.

En?
HOE zijn de ervaringen?

De medewerkers van de B2B Development & Innovations zijn een groep mensen met een grote diversiteit aan werkervaring, vakgebied en achtergrond. Zo is Jeroen, die je ook in onze video ontmoet, een 30-er en staat hij nog relatief aan het begin van zijn carrière. Zijn buddy Judith is juist weer een stuk verder in haar carrière, had een coachende rol in haar vorige baan en is net gestart bij T-Mobile. Deze combinatie leverde een gouden buddy koppel op!

Voor Jeroen klonk het traject als muziek in de oren en kwam dit op het perfecte moment in zijn loopbaan. Het leek hem een “hele innovatieve, intuïtieve en agile manier om aan de slag te gaan met je eigen ontwikkeling. En zo heeft het zich ook bewezen!”

Ook andere deelnemers waren enthousiast! Zie onder een greep uit de verschillende reacties van deelnemers na het traject:

 

 

Jan Willem: “Ik was vooraf wat sceptisch, maar ik ga hier zeker mee door met mijn buddy. Fijn laagdrempelig en het werkt.” 

 

 

 

 

Femke: “Spannend, pragmatisch, super interactief en leerzaam én leuk”.

 

 

 

 

 

Fleur: “Gelukkig geheel niet zweverig.”

 

 

 

 

 

Arti: “Ik leerde vooral heel veel door positief te reflecteren op de acties die ik niet heb uitgevoerd.”

 

 

 

 

 

Raoul: “Doordat mensen zichzelf meer gaan managen op het gebied van ontwikkeling ontstaat er ruimte voor andere gesprekken met medewerkers”.

Wat heeft de samenwerking opgeleverd? Buddy High Five

Ook Egbert en Raoul blikken enthousiast terug op een succesvol traject. Het belangrijkst resultaat, zegt Egbert, dat is de significante stijging van medewerkerstevredenheid die we door de Prototype You programma’s hebben gezien in onze afdeling! 2x per jaar voeren we bij T-Mobile een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit en sinds we dit aan het doen zijn, zien we echt een significante stijging op het vlak van algemene tevredenheid, persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden, en leermiddelen die ter beschikking staan. In combinatie met andere initiatieven heeft deze samenwerking daar een bijdrage aan geleverd.

Raoul vult aan dat je pakweg drie kernresultaten ziet na de Prototype You programma’s: Medewerkers die regie voeren over hun eigen ontwikkeling, enthousiaste medewerkers, en dienstbaar leiderschap. Raoul over deze drie resultaten:

1) Regie over eigen ontwikkeling

Mensen zijn bewust naar hun eigen ontwikkeling gaan kijken. Zo keken mensen bijvoorbeeld concreet welke opleiding ze willen volgen of welke richting ze op willen met hun carrière. Door het buddy systeem wordt er ook veel gedeeld tussen buddy’s. Hierdoor managen medewerkers meer zelf hun persoonlijke ontwikkeling en ben je als manager minder direct betrokken. Dat laatste lijkt misschien een achteruitgang maar is het juist niet! Als manager ontstaat er namelijk meer ruimte om andere dingen te doen voor de medewerkers. Terwijl het team en de mensen zichzelf ontwikkelen, zo vult Egbert aan, heeft hij de rust en de ruimte om ook met andere dingen bezig te zijn.

2) Enthousiaste medewerkers

Egbert benoemt dat voor hem het belangrijkste is dat medewerkers enthousiast zijn. Mensen die enthousiast zijn – over zichzelf en hun ontwikkelpaden – vinden hun werk leuker en dat zie je terug in de kwaliteit van hun werk. Daar wordt iedereen beter van! Daarnaast is de nieuwsgierigheid naar de buitenwereld aangewakkerd. Mijn mensen zijn breder gaan kijken en nemen meer eigenaarschap over vraagstukken.

3) Dienstbaar leiderschap

Het traject geeft leidinggevenden een kapstok om goede gesprekken aan te gaan met de mensen in het team. Raoul vertelt: doordat we – als managers – het traject zelf hebben doorlopen, snappen we heel goed wat de medewerkers hebben gedaan. Dat geeft de ruimte om een goed gesprek over de persoonlijke ontwikkeling van de mensen aan te gaan. En we kunnen deze gesprekken nu ook op een betere manier voeren! Zo leren we de ontwikkeling van onze medewerkers steeds beter te ondersteunen.

 

Egbert sluit trots af:

“Als manager van een afdeling is het gewoon heel prettig dat je mensen tevreden zijn.”

Meer weten?  

Wouter

Facilitator programma

“Wat me direct opviel bij de deelnemende T-Mobilers was de openheid, verbinding en de wil om elkaar te helpen. Als facilitator is het gewoon genieten wanneer je ziet dat de deelnemers waardevolle inzichten opdoen, die ook echt in de praktijk brengen én na afloop van het programma in buddy-koppels zelfstandig verder willen gaan. De energie zat er goed in tijdens de sessies, zowel op locatie als in onze virtuele workshopruimte. Ik heb echt nooit eerder zulke creatieve buddy high fives gezien!”


Naomi

1-op-1 coaching deelnemers

“In de coachgesprekken die ik met de deelnemers heb gevoerd, heb ik ervaren dat de medewerkers in een korte tijd ook echt in actie komen en actief aan de slag zijn gegaan met de opgedane inzichten vanuit de PTY workshop. Ik heb als coach ervaren dat de mensen naast de bewustwording, vaak ook in beweging gekomen zijn. Mooi om te zien, dat de mensen de praktische vertaalslag ook weten te zetten. “


Kristiaan

Facilitator programma

“Het mooie aan de verschillende programma’s bij deze afdeling was de diversiteit aan deelnemers. Dit gaf een hele mooie dynamiek bij elke groep. De groepsdynamiek was in elke groep anders maar de openheid, kwetsbaarheid en support die in elke groep ontstond was fantastisch”