Image Alt
Media

Prototype You

Zelfontwikkeling ten behoeve van coping met baanverlies en reemployment

Een kwalitatief onderzoek naar de manier waarop verschillende zelfontwikkelingsprogramma’s bijdragen aan coping met baanverlies en het vinden van een nieuwe baan onder expats in Nederland.

In opdracht van Prototype You en 1 van haar klanten schreef Victor Bijlsma zijn master thesis. Een onderdeel van dit onderzoek was ons programma waarbij we medewerkers via een loopbaanontwikkelprogramma hebben geholpen met het vinden van een nieuwe baan en alle persoonlijke uitdagingen die daarbij horen. Hieronder lees je de samenvatting en onderaan de pagina kan je de gehele thesis downloaden.

Samenvatting

De huidige literatuur beschrijft veel over coping met baanverlies en factoren die van invloed zijn op het vinden van een nieuwe baan, ook wel reemployment genoemd. Baanverlies wordt volgens Latack, Kinicki & Prussia (1995) beschouwd als stressvolle levensgebeurtenis waarbij een individu onvrijwillig wordt verwijderd van betaald werk. Dit onderzoek centraliseert de factoren van coping met baanverlies, reemployment en het effect wat zelfontwikkelingsprogramma’s hier op hebben, Het onderzoek is uitgevoerd bij internationale onderwijsorganisatie Matery, waarvan de naam fictief is gehouden voor anonimiteit.

 

Door een reorganisatie bij Matery wordt naar verwachting aan het einde van 2021 de vestiging in Nederland gesloten, resulterend in baanverlies voor 186 medewerkers. Om medewerkers te helpen met een vervolgstap is er budget vrijgemaakt voor programma’s ten behoeve van zelfontwikkeling. Matery zal na de sluiting nog twee vestigingen sluiten en wil onderzoeken op welke manier de zelfontwikkelings- programma’s bijdrage hebben geleverd. De onderzoeksvraag is daarom als volgt: Op welke wijze hebben de verschillende zelfontwikkelingsprogramma’s bijgedragen aan het copingproces van Matery medewerkers met het aanstaande baanverlies, en het verkrijgen van een nieuwe baan? Deze onderzoeksvraag is beantwoord door afname van semi-gestructureerde interviews met medewerkers.

 

De wetenschappelijke literatuur laat blijken dat coping middelen bijdragen aan coping met baanverlies (McKee-Ryan, Song, Wanberg & Kinicki, 2005). De resultaten bevestigen dat zelfontwikkelingsprogramma’s als coping middel dienen door perspectief te bieden, energie te geven en te helpen met voorbereidingen op een nieuwe baan. Een randvoorwaarde in dit onderzoek blijkt beschikbare tijd. In sommige gevallen werkt het budget juist stress-verhogend doordat medewerkers een hoge werkdruk ervaren.

 

Uit de resultaten blijkt dat zelfontwikkelingsprogramma’s probleemgerichte coping faciliteert en effectieve zoekstrategieën geeft. Deze factoren worden door de literatuur in verband gebracht met reemployment (McLarnon, Rothstein & King, 2019). De medewerkers van Matery worden door de zelfontwikkelingsprogramma’s meer proactief, veranderingsbereid en kregen daarnaast meer netwerkrelaties, kennis, vaardigheden en capaciteiten, resulterend in een hogere mate van employability (Gowan, 2014). Opvallend en tegengesteld aan bevindingen van Zikic en Klehe (2006) zijn medewerkers, met een carrièreswitch waardoor het hiërarchisch niveau en loon verminderen, alsnog tevreden over hun nieuwe baan. Deze bevinding bevestigt echter wel het belang van het subjectieve aspect van reemployment zoals beschreven wordt door Mckee-Ryan, Virick, Prussia, Harvey en Lilly (2009).

Wil je meer lezen over zelfontwikkeling ten behoeve van coping met baanverlies en reemployment?  Download de volledige thesis met 1 druk op de knop!