Prototype You

Praktisch en persoonlijk model

Agile leren en ontwikkelen met experimenten en peer-accountability.

Regisseur over jouw persoonlijke ontwikkeling

Het Prototype You Model

Ons model is opgebouwd uit principes van agile, lean en design thinking. Het bestaat uit zes stappen die gestructureerd op elkaar voortbouwen. Hierin ga je met kleine en speelse experimenten aan de slag met jouw bepalende uitdagingen, zodat jij snel en concreet invulling geeft aan jouw persoonlijke ambitie. Dat doe je samen met een team waarin je elkaar - op basis van volledige gelijkwaardigheid - helpt bij persoonlijke ontwikkeling. In een vast ritme blik je terug op wat je hebt geleerd en start je met nieuwe inzichten op zak vervolgens weer een nieuwe cyclus! Ons model staat centraal in onze oplossingen.