Persoonlijk leiderschap

Tackle keuzestress

Laat je studenten op de juiste manier kiezen voor een studie, stage of eerste baan.

Regie over eigen ontwikkeling

Ervaren jouw studenten vaak stress?

Studenten dienen begeleidt te worden in hun persoonlijke en daarmee ook professionele ontwikkeling om klaar te zijn voor het werkveld. De student heeft hier ondersteuning vanuit de opleiding nodig om stap voor stap, met gerichte acties zich te kunnen ontwikkelen én op de juiste manier keuzes te maken. We werken met opleidingen en onderwijsinstanties samen die hun verantwoordelijkheid nemen in de persoonlijke ontwikkeling van de student. Het ondersteunen en coachen van jongeren naar een werkwereld van de toekomst die niet te voorspellen is zorgt ervoor dat ze een vermogen tot aanpassen en experimenteren voor de toekomst moeten hebben. Dat kunnen ze niet alleen en dat besef je als onderwijsinstelling.

studenten

83

Oplossingen

Masterclass

Wil je snel uit de startblokken, zodat jouw studenten direct aan de slag kunnen met onze best practices?

Meer informatie

In onze interactieve masterclass van 3 uur geven we een groep studenten concrete tools, handvatten en werkvormen waarmee ze aan hun persoonlijke en professionele groei kunnen werken. Wij delen onze best practices, én laten deelnemers inzichten direct toepassen op hun eigen situatie.

 

Zo kunnen jouw studenten na afloop direct geïnspireerd aan de slag met speelse, innovatieve en praktische manieren van zelf-ontwikkeling!

Workshop

Ben jij op zoek naar een beproefde methode voor persoonlijk leiderschap die focust op het maken van keuzes op de juiste manier én sociale verbinding voor jouw studenten?

Meer informatie

In twee workshops doorlopen we met teams van studenten (maximaal 20 personen per sessie) ons krachtige en beproefde Prototype You methode voor zelf-innovatie en continu leren. Iedere medewerker komt in korte tijd tot een gericht persoonlijk actieplan en zet met kleine experimenten snel concrete stappen bij bepalende (professionele) uitdagingen. Bij de evaluatie blikken we terug op verkregen inzichten en formuleert iedereen een concrete vervolgstap. En dat allemaal samen met een team van studenten dat elkaar verder helpt!

  

Zo zetten jouw studenten een reuzenstap in persoonlijk leiderschap en worden ze geactiveerd tot het maken van keuzes op de juiste manier – weg keuzestress voor de ‘juiste keuze’!

Prototype You studieloopbaan

Ben jij op zoek naar effectieve en efficiënte methode voor studieloopbaan ontwikkeling voor studenten?

Meer informatie

Onze werkwereld verandert razendsnel en studenten veranderen mee. Met ons Prototype You studieloopbaan programma is jouw opleiding de toekomst telkens een stap voor. We doorlopen onze methode (zoals in de workshop) en zorgen er vervolgens samen voor dat onze methode naadloos aansluit op de situatie in jouw opleiding. Wij trainen docenten en stellen al het benodigde materiaal ter beschikking, zodat studenten continu kunnen blijven leren door te experimenteren. Na de implementatie blijven we nauw betrokken en dragen wij met intervisiemomenten en een hulplijn bij aan het handhaven én verbeteren van onze dienstverlening.

 

Zo worden jouw studenten pro-actieve regisseurs over hun eigen ontwikkeling en loopbaan. En heb je alle kennis en kunde in huis om talent continu te laten ontwikkelen!

De Prototype You methode is de ideale werkwijze om studenten stap voor stap te faciliteren
in hun eigen ontwikkeling. Persoonlijk leiderschap en het maken van keuzes op de juiste manier
staan hier in centraal. We kunnen dit in een workshop sessie met jouw studenten doen
of docenten trainen zodat de methode een onderdeel van het curriculum wordt. Een methode die
effectief en efficiënt is, voor zowel student als docent.

Prototype you methode
Continu leren en ontwikkelen met snelle experimenten

Werk met ons om:

Een proces om continu leren en ontwikkelen met snelle experimenten en peer coaching bij je studenten te implementeren.

Een effectieve en efficiënte methode voor ontwikkeling van studenten te gebruiken gedurende het studie jaar.

Teambuilding door persoonlijke ontwikkeling voor en samen met studenten te faciliteren

Te leren en ontwikkelen op basis van principes uit innovatie zoals design thinking, lean en agile.

De studenten een eerste stap in persoonlijk leiderschap te laten zetten en hierdoor keuzes in studie, stage en vervolg op de goede manier kunnen maken.

Een greep uit onze laatste opdrachtgevers

Download nu gratis onze prototyping handleiding

  • Leer over de kracht van prototyping voor professionele ontwikkeling.
  • Leer welke type prototypes er allemaal mogelijk zijn.
  • Ga aan de slag met je studenten