Hoe doe jij jouw beste werk?

Onze oplossing voor

Productieve medewerkers

Energieke en gelukkige medewerkers

soepele samenwerking

In het kort.

Wij helpen jouw medewerkers experimenteren naar hun ideale manier van werken én samenwerken. Zo ontdekken zij hoe ze hun beste werk leveren én halen ze nog meer energie en geluk uit hun werk!

Wat klanten zeggen

Hoe doe ik mijn beste werk?

Dat was vroeger overzichtelijk. Werken deed je op kantoor tijdens kantooruren. Maar de wereld van werk raast door. De productie-aanpak uit het industriële tijdperk past niet langer op het voornamelijk creatieve kenniswerk van nu. Met onze technologie kunnen we nu altijd en overal werken en na een extra zetje van de pandemie worden hybride werkomgevingen de norm. We kunnen nu slimmer waarde leveren, maar hoe organiseer je dat op een goede manier? De grens tussen werk en privé vervaagt, leidend tot verhoogde werkdruk en meer verzuim. Ook voldoende verbinding en betrokkenheid is een uitdaging. Waar, wanneer, hoe en hoe lang je werkt is allemaal in beweging. Dat maakt de vraag ‘hoe doe ik mijn beste werk’ een stuk lastiger dan voorheen.

Ben jij al een geweldige werkgever?

Als mensen niet lekker op hun plek zitten, dan voelt de organisatie die pijn ook. Talent wordt onvoldoende benut of vertrekt. Met de ‘Great Resignation’ op een krappe arbeidsmarkt verdringen organisaties zich om talent. Jongere generaties verwachten een organisatiefocus op welzijn en zijn op zoek naar verbinding en ontwikkeling. Steeds meer organisaties vissen met ‘Work From Anywhere’ aanbiedingen uit dezelfde globale vijver. Actief innoveren naar de beste werkbeleving is dus niet alleen nuttig, maar noodzaak. Hoe zorg je voor die aantrekkelijke werkplek waar jouw mensen op een duurzame manier hun beste werk leveren?

Wat is de beste hybride werkbeleving?

Helaas. Er is geen one-size-fits-all werkwijze of magische pil. De beste manier hangt af van het type werk, de organisatie én mensen zelf. Ieder mens heeft weer unieke werkbehoeften, energiegevers en – nemers. Hoe dan wel? Geef medewerkers binnen de kaders van de organisatie vrijheid, vertrouwen en mandaat om hun werkbeleving zelf vorm te geven. Speel in op individuele behoeften, maar houdt rekening met elkaar als team. Ondersteun een proces van experimenten: wat werkt wel en wat werkt niet? Zo werk je toe naar een gedragen werkwijze die past bij het team, zitten mensen goed in hun vel en presteert de organisatie beter.

Waarom Prototype You?

Wij maken medewerkers regisseur over hun werkbeleving via een aanpak met kleine experimenten, terugkerende momenten van positieve reflectie en support van collega’s. Onze aanpak is gebaseerd op beste praktijken uit lean, agile, design thinking en gedragsverandering. Ons vertrekpunt is de individuele medewerker en we stimuleren goede gesprekken tussen collega’s over werken en samenwerken. Zo ontstaat er meer begrip voor elkaars werkbehoeften, komen verbeterpunten aan de oppervlakte, en helpen medewerkers elkaar actief prototypes bouwen en testen richting een ideale werkbeleving. Onze aanpak is actiegericht, peer-to-peer en iteratief. Medewerkers leren met elkaar door te doen vanuit eigenaarschap, vertrouwen en verbinding. Onderweg leren medewerkers onze manier van denken en doen. Zo kunnen zij blijven schaven aan een ideale werkbeleving, ook als wij er niet meer zijn.

Wat kan je verwachten?

In 1 tot 3 sessies begeleiden we tot 10 deelnemers door een werkboek met opdrachten naar hun ideale werkbeleving. De sessies bouwen op elkaar voort en kunnen online of op locatie plaatsvinden. In sessie 1 maken medewerkers vanuit eigen behoeften een prototype ontwerp van hun ideale werkbeleving en een concreet actieplan om daarnaartoe te werken. In sessie 2 reflecteren medewerkers op inzichten uit de afgelopen cyclus (meestal 2 tot 4 weken), komen ze tot een geprioriteerde lijst met thema’s om met elkaar als team op te pakken en maken ze wederom een actieplan. In sessie 3 reflecteren medewerkers opnieuw, werken ze de belangrijkste thema’s in het team uit en maken ze een plan om te blijven prototypen met het team.

In de sessies werken we in korte timeboxen met hoge snelheid en energie. We stimuleren kennisdeling tussen medewerkers, delen eigen ervaringen en sturen na iedere sessie extra tips. Deelnemers eindigen iedere sessie met een gefocust actieplan waarmee zij concreet vooruit kunnen. Daarbij zorgt een buddysysteem voor extra commitment en verbinding. De acties en experimenten vinden vooral plaats binnen het reguliere werk en gaan vaak juist om iets niet of minder doen. Inschrijving kan als team of via open inschrijving van individuele medewerkers. Onze stijl? Praktisch, persoonlijk en met ruimte voor plezier!

Welke optie past bij mij?

Kickstart

voor concrete eerste stappen.
1500
 • 1 workshop van 2 uur
 • tot 10 deelnemers
 • buddysysteem
 • digitale templates
 • content na sessie
 • online
 • Ontwerp van ideale werkbeleving
 • 1e ervaring met aanpak

Volledige cyclus

voor een optimaal leereffect.
2900
 • 2 workshops van 2 uur
 • tot 10 deelnemers
 • buddysysteem
 • digitale templates
 • content na beide sessies
 • online of op locatie
 • 1x ontwerp van ideale werkbeleving
 • volledige ervaring van werkwijze

Programma

voor een mind- en skillset verandering.
5000
 • 3 workshops van 2.5 uur
 • tot 10 deelnemers
 • buddysysteem
 • geprint werkboek
 • content na alle sessies
 • online of op locatie
 • 2+ iteraties ideale werkbeleving
 • werkwijze begrijpen en zelf toepassen

Wil je meer weten?

Prototype You 2022 © All Rights Reserved.